Saglygy goraýyş ministrligi suw üpjünçiligi üçin enjamlary satyn almak boýunça tender yglan edýär


Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Lot № 28 — «Farap» şypahanasynyň ýyladyjy, sowadyjy hem-de suw üpjünçiligi ulgamlary üçin enjamlary satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler 02.09.2021 ý. senesine çenli kabul ediler.

Habarlaşmak üçin telefonbelgisi:40-04-79

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 20.

Çeşme: metbugat.gov.tm.