"PETRONAS Çarigali Turkmenistan” himiki serişdeler bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär


"PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy tehnologiki himiki serişdeleri we umumy önümçilik himiki serişdeleri we hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça № PCT/TOD/2021/005 tendere gatnaşmaga çagyrýar.

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky resminamalary taýýarlamaly:

  • tendere gatnaşmak üçin arza(tenderiň nomerini we adyny hökman görkezmeli);
  • arza bermek hukugy üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;
  • Türkmenistanda ýazga alnan kompaniýalar üçin kompaniýanyň bellige alyş resminamasynyň nusgalary (eger olar bar bolsa);

Arzalar 05.08.2021 ý.senesine çenli iş wagtlarynda görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Elektron salgysy: tender.tkm8@petronas.com.my.

Adres: Türkmenistan, ş.Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81.

Çeşme: metbugat.gov.tm.