"PETRONAS Çarigali Turkmenistan" kömekçi deňiz gämileri bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär


"PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy üç sany kömekçi deňiz gämileri bilen üpjün etmek boýunça № PCT/TPM/2021/004 tendere gatnaşmaga çagyrýar.

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky resminamalary taýýarlamaly:

  • tendere gatnaşmak üçin arza(tenderiň nomerini we adyny hökman görkezmeli);
  • arza bermek hukugy üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;
  • Türkmenistanda ýazga alnan kompaniýalar üçin kompaniýanyň bellige alyş resminamasynyň nusgalary (eger olar bar bolsa);

Arzalar 02.08.2021 ý.senesine çenli kabul edilýär.

Elektron salgysy: tender.tkm8@petronas.com.my.

Adres: Türkmenistan, ş.Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81.

Çeşme: metbugat.gov.tm.