Aýlyk hökmany tölegler


Türkmenistanyň Salgyt kodeksi esasynda maý aýy üçin salgyt tölegleri.

Türkmenistanyň Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda Kanuny esasynda, maý aýy üçin hökmany pensiýa ätiýaçlandyrma we meýletin pensiýa tölegleri.

Hasaplamalar boýunça düzülen beýannamalary tabşyrylmaly möhleti​ 20.06.2021 çenli.

Hasaplanan tölegleri amala aşyrylmaly möhlet 25.06.2021 çenli.

* Zähmet haky bilen bagly salgytlar we pensiýa gaznasynyň tölegleri zähmet hakynyň tölenen güni geçirilmeli.