//

Biznes

//

Çözgütler

//

Maliýe

Ýitgisizlik nokady - her bir telekeçiniň bilmeli zady

Ýönekeý sözler bilen aýdanymyzda, ýitgisizlik nokady – çykdajylary ýapyp zyýana galmazlyk üçin näme, näçe satmalydygyny görkezýän bir kesişme. Telekeçi bu nokady tapan ýagdaýynda, alyp barýan biznesinde edýän çykdajylaryny ýapmak üçin...

// Maliýe

Ýönekeý sözler bilen aýdanymyzda, ýitgisizlik nokady – çykdajylary ýapyp zyýana galmazlyk üçin näme, näçe satmalydygyny görkezýän bir kesişme....